Cate Blanchett and Anna Torv

Cate Blanchett, b. 14 May 1969, Melbourne, Australia; h. 5' 8½"
Anna Torv (Fringe), b. 1978, Melbourne, Australia; h. 5' 8"

{[['']]}

No comments: